Detailinformationen

Lewinsky, Josef (1839-1924)

Lewinsky, Josef (1839-1924)(Proßnitz – Berlin)

Schriftsteller, Musikkritiker, Theaterkritiker


Persistenter Link Kalliope: http://kalliope-verbund.info/gnd/1019352620GND-ID: http://d-nb.info/gnd/1019352620, 31.01.2012, Letzte Änderung: 07.02.2019 Österr. biogr. Lex.

Biographische Hinweise:

Schriftsteller, Musik- u. Theaterkritiker

Verweisungen:

Lewinsky, Joseph (1839-1924)Lewinsky, J. (1839-1924)Levinsky, Josef (1839-1924)Lewinski, Josef (1839-1924)Levinsky, Joseph (1839-1924)Lewinsky, Jozsef (1839-1924)

Links in Kalliope

Externe Quellen